Blogs

Gene Key 13

ONENIGHEID – ONDERSCHEIDEND VERMOGEN – EMPATHIE

2 t/m 7 Februari 2023

 

ONENIGHEID

Onenigheid ontstaat daar waar twee referentiekaders geen overeenstemming vinden. Het is een beweging van reactie op een actie. In energie wordt er iets geprojecteerd en dat weet ergens iets te triggeren. Omdat we allemaal geconditioneerde wezens zijn die menen afzonderlijk van elkaar te bestaan en ook nog eens menen uniek te zijn kan er onenigheid tussen ons ontstaan. Het is altijd iets ouds wat geraakt wordt. Vervolgens gaat ons referentiekader er mee aan de haal en voor je het weet zijn de poppen aan het dansen.

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Als je uit onenigheid kunt blijven, in het kijken naar wat er precies gebeurt dan groeit je vermogen om de situatie scherper te beoordelen. Je kunt vanuit een getuige gewaarzijn onderscheiden wat de projectie is die de onenigheid veroorzaakt. Bovendien kun je onderscheiden wat van wie is en het wellicht daarbij laten. Zeker omdat er net zoveel waarheden bestaan als dat er mensen zijn. Zien waar een waarheid vandaan komt in jezelf zorgt ervoor dat je dit ook kunt zien in een ander.

EMPATHIE

Wanneer je dit helemaal doorvoelt en doorleeft hebt ontdek je wellicht dat er in iedereen slechts één angst leeft die alle verschillen vervolgens veroorzaakt. De angst voor afwijzing creëert alle conditionering die vastzit in je referentiekader. Dit creëert dus ook alle onenigheid. Het mededogen en de verdraagzaamheid die het gevolg zijn van dit doorleven is oneindig en laat alle verschillen wegvallen. In dit present zijn is het diepgevoelde inleven een eenheidservaring wat de werkelijke betekenis van empathie benadert. We noemen dat ook wel Liefde.

#genekeys #humandesign #humandesignengenekeys #onenigheid #onderscheidendvermogen #empathie #teams #verbeterjeteam #hetnieuweleiderschap #leiderschapskwaliteiten #Leiderschapscoach #boardroommentor #gidsvoorondernemers #succesvolondernemen #meerimpactmaken #impactondernemer #voorhrmanagers #degelukkigewerknemer #werkgeluk #vitaliteit #levensgeluk


Gene Key 49
07feb

Gene Key 49

De puls - van 8 februari tot 12 februari - De 49e genetische sleutel beweegt zich van de schaduw van reactie naar de siddhi van...

Gene Key 13
02feb

Gene Key 13

De 13e genetische sleutel beweegt zich van de schaduw van onenigheid naar de siddhi van empathie en dit is het pad van de gave van...

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen